Frejas BPH-dagram

Nu finns även ett diagram från Frejas BPH på avelsdata då det är hela två dalmatiner som gjort det så finns numera ett rasmedel att jämföra mot.
Fast medlet får nog tas med en nypa salt tills det är fler som gjort det. Jag tycker BPH är mer detaljerat vad gäller beteenden än MH:t.

Och om jag då tittar på Frejas diagram vad ser jag då?


Som sagt så ser man att hon har höga värden på interaktionen med människorna, d v s hälsningen och tiden hon hälsar och ingen undergivenhet eller avståndstagande alls (alla dessa ligger inte ihop utan man får titta på olika ställen i diagrammet). Och liten förarbundenhet. För mig så visar det att hon är socialt tillgänglig och väldigt trygg i social samvaro med människor, utan att vara “stissig” då hon inte behöver visa underlägsenhet eller skapa avstånd.

Tittar man vidare på skottaktivitet och flykt så har hon höga siffror medan oro, osäkerhet vid samma moment är låg. Hon är alltså en reaktiv hund när något händer men inte särskilt orolig eller osäker och precis så uppfattar jag också henne i vardagen.

När det gäller hotfullheten så är den liten det enda utslaget var på överraskningen då hon stod kvar vid mig och skällde på den konstiga saken. Helt ok för mig då hon bara var defensiv, en hund som rör sig framåt hotande mot det skrämmande vill jag inte ha!

Det enda (sett ur avelsperspektiv-beteendemässigt) jag egentligen inte tycker om är då underlagsosäkerheten som jag samtidigt inte känner igen i verkligheten då hon aldrig tvekat att gå på något underlag och vi har gått på konstiga saker som bland annat gallerdurk.
Det enda hon vägrar att gå på är veterinärundersökningsbord……
Alltså inte något jag tänker bekymra mig särskilt om om inget konstigt inträffar!
Men jag kommer ändå att kontrollera att en tilltänkt hane inte visat några betänkligheter mot att gå på olika underlag- för säkerhets skull.

Om jag får tag på en hane som gjort MH/BPH som kommer jag att önska att han är socialt tillgänglig han också, det kommer jag alltid att vilja oavsett om Freja också är det med låga värden på oror/osäkerhet/kvarstående rädslor och gärna snäppet mer nyfiken än min fröken.

Mentalbeskrivningar är ju tänkta att användas som ett verktyg för avelsplanering, om än det aldrig kommer att vara enda sanningen om en hunds mentalitet, inte bara som en form av merit. För mig är det ett bra verktyg för att tänka till och reflektera över hundens beteende och planera utifrån det. Ännu bättre blir det ju när man förhoppningsvis har avkommor som beskrivits då är det nog tydligare vad man bör komplettera med även mentalt i sitt avelsarbete.

5 thoughts on “Frejas BPH-dagram”

  1. Åh det är så intressant – önskar att det vore krav i aveln på alla raser att göra något av testen samt att göra det på hela kullar (inte bara avelshundar) – tycker det är så spännande att sitta och titta på diagram och fundera 😀
    Nu är jag ännu mer sugen att få göra med Dizzy, vi fick ju tacka nej till vår tid, men hopas nu på en ny!

  2. Intressant! Och vad bra att de lägger ut alla resultaten med ett “medelvärde”. Ska nog anmäla pälsfia i alla fall till hösten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *