Hurra för Ville

Idag kan vi fira att Ville blev godkänd i anlagsklass viltspår!

Vi fick åka ut till Alnö och göra provet där. Ville plockade upp spåret utan problem och följde det lekande lätt kändes det som för mig. Och det tyckte domaren också, alla olika delarna i spåret kommenteras och för Ville var det hela tiden Klarar utan tvekan, alltså det bästa!

Sedan så poängsätts hundens spårningsförmåga och arbetstempo. Ville fick högsta poäng d v s 6 på spårningsförmåga och sedan 5 på arbetstempot. Hans tempo bedömdes alltså vara lämpligt men kunde ha varit något lägre då hade han fått full pott.

Med koefficienterna så fick han 40 av 42 poäng, en bra start på bägge våras allra första viltspårprov tycker en stolt matte!

Det allmänna omdömet blev: En hund som vet hur näsan skall användas. Ett bra spårarbete! Och han blev därmed godkänd i anlagsklassen vilket innebär att han nu kan tävla i öppenklassen där behövs tre 1:a pris för ett championat.

Så det har alltså varit en bra helg, trots envis åska, men den höll sig borta tills vi spårat i alla fall idag!

5 thoughts on “Hurra för Ville”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *